Algemeen

LEADER Achterhoek versterkt leefbaarheid platteland met inwonerparticipatie

LEADER Achterhoek biedt inwoners van de Achterhoek de kans om bij te dragen aan het subsidieprogramma voor 2023-2027 door hun visie en ideeën te delen via een online enquête of een van de drie geplande bijeenkomsten. De gezamenlijke kracht van LEADER Achterhoek, bestaande uit de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk, heeft in de periode 2015-2022 al meer dan 70 plannen van inwoners kunnen realiseren, wat resulteerde in een betere leefbaarheid van de regio.

Schrijven Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS)

Om opnieuw een LEADER gebied te worden, moet er in opdracht van de provincie Gelderland een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) worden geschreven. Hierbij is het essentieel dat inwoners, (belangen)organisaties, overheden en ondernemers uit de betrokken gemeenten samenwerken om de LOS vorm te geven.

Analyse en bijeenkomsten

Het nieuwe programma van LEADER Achterhoek begint met een sterkte-zwakte analyse van de Achterhoek, waarvoor een online enquête beschikbaar is gesteld. Hierin worden inwoners uitgenodigd om hun visie te geven over vier thema’s: sociaaleconomische ontwikkeling, klimaat, water en bodemverbetering, welke in lijn zijn met het Nationaal Strategisch Plan (NSP) van het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid.

In maart zullen er drie bijeenkomsten/werksessies worden georganiseerd waar inwoners kunnen bijdragen aan het nieuwe programma. Tijdens de bijeenkomsten delen projectleiders van ‘t Dorphuus, Natuurpark Kronenkamp en de Stadsboerin hun ervaringen over de realisatie van hun projecten, terwijl er soep met broodjes wordt geserveerd.

Resultaten en deelname

LEADER Achterhoek vat alle inbreng van de inwoners samen in een programma voor de periode 2023-2027, dat vervolgens als basis zal dienen voor het subsidieprogramma. Inwoners kunnen de enquête vinden op de website van LEADER Achterhoek en zich aanmelden voor een van de werksessies via de website of door een e-mail te sturen. Op de website is ook meer informatie te vinden over de totstandkoming van het nieuwe programma.